• Mark-Bud Sieradz
  • Mark-Bud Sieradz

Mark-Bud Sieradz

Ogłoszenie upadłości

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy w Sieradzu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.04.2014 r. w sprawie pod sygn. akt V GU 4/14 postanowił: ogłosić upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "MARK-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu obejmującą likwidację majątku spółki, wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Andrzeja Romka, wyznaczyć syndyka upadłości w osobie Zbigniewa Szydłowskiego.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 236-240 Prawa upadłościowego i naprawczego, należy dokonać na adres: Sąd Rejonowy w Sieradzu, V Wydział Gospodarczy, aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, z podaniem sygnatury akt V GUp 1 /14.

Pliki do pobrania:

 

Kontakt

Siedziba

ul. Paderewskiego 2a
98-200 Sieradz

 

Biuro

Stawiszcze Ludwików 1J
98-200 Sieradz

 

Telefon / Fax

(43) 827-13-71

Dział techniczny

665 00 39 30

E-mail

markbud@mark-bud.pl

kosztorysy@mark-bud.pl